5 diensten voor omzetgroei van MSP’s: meer dan traditionele IT-diensten

MSP

MSP’s hebben het afgelopen decennium een enorme evolutionaire verandering doorgemaakt. Hun klanten stappen steeds meer over op multi-cloudomgevingen en vertrouwen op automatisering om hun werk gedaan te krijgen. Uit het 2020 MSP Benchmark Survey Results Report van dit jaar bleek echter dat aan de meeste behoeften van MSP-klanten geen gehoor leek te worden gegeven. Volgens het onderzoek haalden MSP’s gemiddeld 30% van hun inkomsten uit het leveren van traditioneel beheerde diensten, terwijl hun inkomsten uit andere diensten, zoals professionele diensten, backup- en disaster recovery-diensten of clouddiensten, achterbleven.

Wat hiervan de reden ook mag zijn–of het nu te wijten is aan een gebrek aan interne expertise of aan een algemeen gebrek aan inzicht in het bedrijfsmodel–de MSP’s zullen hun tekortkomingen moeten overwinnen en moeten zich naarmate de markt verschuift zich aanpassen in de richting van de cloud en automatisering. Ze zullen zich moeten aanpassen aan de behoeften van ondernemingen om succesvol te kunnen zijn in de concurrerende markt.

Laten we eens kijken naar vijf diensten die, als ze goed worden benut, aanzienlijke inkomsten voor MSP’s kunnen genereren.

1. Professionele diensten

In de 2020 MSP Benchmark Survey vertegenwoordigden professionele (project)diensten gemiddeld 13% van de inkomsten van de ondervraagde MSP’s. De professionele diensten betroffen contracten en facturering, projectbeheer, klantenrelatiebeheer en de helpdesk.

MSP’s kunnen deze professionele diensten automatiseren met PSA-software (Professional Services Automation), waardoor ze taken van klanten kunnen overnemen en een duurzame inkomstenstroom kunnen genereren. PSA’s zijn een enorme hulp bij het centraliseren van MSP-activiteiten, het besparen van tijd en het beschermen van bedrijfsmarges.

2. Backup en disaster recovery-diensten

Hoewel backup- en disaster recovery-diensten gemiddeld 6% van de totale inkomsten van de MSP’s uitmaken, heeft bijna 56% van hen het afgelopen jaar een inkomstenstijging ervaren door het leveren van backup-diensten.

Dit impliceert dat de vraag naar backup-diensten onder MSP-klanten duidelijk toeneemt. Vandaag de dag kan een storing of downtime van een IT-systeem bedrijven miljoenen kosten. Met beperkte IT-medewerkers en expertise vertrouwen ze op MSP’s om hun behoeften voor backup en disaster recovery te ondersteunen.

Volgens het onderzoek test slechts de helft (48%) van de ondervraagde MSP’s elk kwartaal, of elk jaar, de recovery-mogelijkheden van hun klanten. Dit is niet vaak genoeg om veel vertrouwen te hebben in het mogelijke herstel van hun gegevens.

The Regularity of MSPs Testing Their Clients' Recovery Capabilities
De regelmaat waarmee MSP’s de herstelcapaciteit van hun klanten testen

Voor MSP’s die een sterke inkomstenstroom willen opbouwen, is het absoluut noodzakelijk hun klanten te voorzien van robuuste backup- en disaster recovery-diensten met geautomatiseerde recovery-tests voor gegarandeerde back-up.

3. Private en publieke cloud-diensten

De adoptie en ondersteuning van de publieke en private cloud behoren dit jaar tot de belangrijkste IT-behoeften. Het MSP-beheer van cloudomgevingen is echter gedaald van 70% in 2019 naar 56% voor de publieke cloud, en van 59% in 2019 naar 49% dit jaar voor de private cloud.

Cloudondersteuning is voor de meeste bedrijven een noodzaak geworden, vooral door de pandemie, waarbij bedrijven digitaal moesten transformeren om hun personeel op afstand te kunnen laten werken. Wanneer niet aan deze behoefte wordt voldaan, kan dit voor MSP’s duur uitpakken omdat zij klanten kunnen verliezen aan hun concurrenten.

Clouddiensten vertegenwoordigen gemiddeld slechts 4% van de totale inkomsten van MSP’s. MSP’s kunnen echter profiteren van de vraag naar de cloud en hun inkomsten verhogen door diensten aan te bieden zoals:

  • klanten helpen bij de migratie van gegevens van lokaal geïnstalleerde servers naar de cloud;
  • het verkopen van oplossingen voor de cloud (CSP, Cloud Solution Providers);
  • het beheren en monitoren van workloads in de cloud;
  • het automatiseren van de cloud-infrastructuur van klanten.

4. Verbeterde veiligheidsdiensten

Beveiligingsdiensten, zoals dubbele authenticatie (2FA, Two-Factor Authentication), inbraakdetectiesystemen (IDS, Intrusion Prevention Systems) of inbraakpreventiesystemen (IPS, Intrusion Prevention Systems), maken gemiddeld 3% uit van de totale inkomsten van MSP’s.

Inbreuken op de beveiliging zijn een alledaags verschijnsel geworden en traditionele beveiligingslagen, zoals antivirus/antimalware of een firewall, volstaan niet om een IT-omgeving te beveiligen. Dit blijkt ook uit het onderzoek, waarin 91% van de MSP’s het belang van 2FA voor zowel hun interne als klantsystemen erkent.

2FA Important for MSPs and Clients
2FA: belangrijk voor MSP’s en klanten

Houd de omgeving van uw klant veilig door te zorgen voor:

  • diensten voor het opsporen van datalekken, zoals IDS/IPS, waarbij het netwerk wordt gecontroleerd op kwaadaardige activiteiten of schendingen van het beleid;
  • diensten voor toegangsbeheer, zoals 2FA, die twee lagen van beveiliging bieden om toegang te krijgen tot systemen en te voorkomen dat cybercriminelen kunnen hacken door gebruik te maken van zwakke of gestolen inloggegevens;
  • penetratietests, waarbij u kunt proberen het netwerk van uw klant binnen te dringen alsof u een cyberaanvaller bent, en op basis van de resultaten een sterke verdediging kunt opbouwen.

5. Diensten voor nalevingsbeoordeling

Naleving is voor veel bedrijfstakken van cruciaal belang. Met het toenemend aantal voorschriften, waaronder de California Consumer Privacy Act (CCPA) en de New Yorkse SHIELD-veiligheidswet (SHIELD, Stop Hacks and Improve Electronic Data Security Act) is gegevensprivacy een noodzaak geworden voor zowel kleine als grote organisaties. De boetes voor overtredingen kunnen hoog oplopen en het niet naleven van de regels komt cybercriminelen goed van pas en kan leiden tot reputatieverlies en grote financiële schade.

In de 2020 MSP Benchmark Survey liet 66% van de MSP’s weten dat hun klanten moeite hebben om aan de nalevingseisen te voldoen, terwijl 60% aangaf dat hun klanten hun hulp hebben ingeroepen voor nalevingsdiensten. MSP’s kunnen deze kans aangrijpen en van beoordelingen van de naleving een inkomstenstroom maken. Voor meer informatie over hoe nalevingsbeoordelingen moeten worden uitgevoerd kunt u hier klikken.

Extent to Which Clients Seek Out MSP Support for Compliance Services
Mate waarin klanten MSP-ondersteuning zoeken voor compliance-services

7 manieren voor winstgevende groei van MSP’s

Alle MSP’s streven naar winstgevende groei. Hoewel dit een relatief eenvoudige taak lijkt, kan het een hele uitdaging zijn omLees verder