Privacyverklaring van Kaseya

Privacyverklaring herzien per 5 mei 2020

1. Overzicht

Kaseya, en de aan haar gelieerde bedrijven en partners van de groep (“wij”, “ons” of “onze”) erkennen de noodzaak van bescherming en beheer van uw persoonsgegevens. Daarom hebben we deze privacyverklaring opgesteld om u te helpen begrijpen welke informatie we verzamelen en hoe deze informatie wordt gebruikt en uitgewisseld. Het beschrijft ook hoe we uw persoonsgegevens ontvangen, opslaan, overdragen en verwerken, evenals uw rechten om te bepalen wat we doen met de informatie die we over u verzamelen of bewaren. Deze privacyverklaring is van toepassing op de informatie die we verzamelen wanneer u een website van Kaseya bezoekt, wanneer u een product van Kaseya koopt of gebruikt, of wanneer u niet-openbare informatie aan ons verstrekt.

Voordat u toegang krijgt tot een website van Kaseya, zoals op https://www.kaseya.com, producten of diensten van Kaseya koopt of gebruikt, of niet-openbare informatie aan ons verstrekt, dient u deze privacyverklaring te raadplegen om inzicht te krijgen in onze praktijken met betrekking tot het verzamelen en gebruiken van informatie.

2. Informatie die we verzamelen

We verzamelen bepaalde categorieën informatie over u en het apparaat dat u gebruikt, met name wanneer u onze websites bezoekt, maar ook wanneer u onze producten gebruikt of koopt of wanneer u ons informatie verstrekt om u nieuwsbrieven en andere communicatie te kunnen sturen. In het bijzonder:

Contactgegevens: Deze omvatten informatie of gegevens die kunnen worden gebruikt om een specifieke persoon te identificeren of contact met hem/haar op te nemen. Wanneer u bijvoorbeeld onze websites bezoekt, vragen we u om bepaalde contactgegevens te verstrekken wanneer u een account aanmaakt, zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, gebruikers-ID’s en wachtwoorden, contactvoorkeuren, opleidingsniveau en werknemersgeschiedenis. Als u de gevraagde informatie niet wenst te verstrekken, is het mogelijk dat u de activiteit niet kunt voortzetten of niet het voordeel ontvangt waarvoor de persoonlijke informatie wordt gevraagd.

Betalingsgegevens: Als u een product of dienst van Kaseya koopt, moet u ons voorzien van betalingsgegevens. Dit kan onder meer betrekking hebben op informatie over facturering, transactiegegevens, creditcardnummer of andere financiële informatie die we kunnen gebruiken om een correcte betaling te garanderen voor de diensten die u wilt aanschaffen.

Apparaatgegevens: Zoals bij de meeste websites gebruikelijk is, verzamelen we automatisch bepaalde informatie en slaan deze op in logbestanden. Deze informatie kan bestaan uit internetprotocoladressen (IP-adressen), type browser, internetprovider (ISP), verwijzende/afsluitpagina’s, besturingssysteem, datum/tijdstempel en/of klikstroomgegevens. Het is mogelijk dat we deze automatisch verzamelde loggegevens combineren met andere informatie die we over u verzamelen.

Tracking- en locatiegegevens: Het is mogelijk dat we bepaalde informatie verzamelen en/of tracken die is afgeleid van het gebruik van onze producten, zoals gebruikspatronen, reispatronen, weergaven van websitepagina’s en verkeerspatronen. We kunnen deze tracking- en locatie-informatie gebruiken voor statistische doeleinden om onze producten en diensten te verbeteren en om gebruikers te helpen hun omgeving en infrastructuur efficiënter te beheren.

Gegevens over mobiele apparaten: Wanneer onze producten op mobiele apparaten worden gebruikt via een applicatie van Kaseya die op het apparaat is geïnstalleerd, registreren onze servers automatisch de volgende informatie: de MAC-adressen van de netwerkkaart die u gebruikt in of met uw apparaten; webverzoeken, IP-adressen, telefoonnummers, browsertypes, browsertaal, de datum en tijd van het verzoek en andere informatie over activiteiten met betrekking tot internetverbindingen. Daarnaast is de verzamelde en bijgehouden informatie afhankelijk van de systeemconfiguraties die door de beheerder zijn gekozen en de opties die door de gebruikers zijn ingeschakeld, zoals de locatie van het apparaat, de identificatie van het apparaat en de gebruikersnaam van het apparaat, de status van de simkaart van het mobiele apparaat, MAC-adressen en serienummers van het apparaat, telefoonnummer, signaalsterkte, zendmast, drager, IMEI#, en andere WWAN-attributen, voor- en achternaam en e-mailadres van de gebruiker van het apparaat, uitchecken/inchecken van het apparaat, wie welk apparaat gebruikt en de fysieke status van het apparaat aan het begin van een dienst en vervolgens opnieuw aan het einde van een dienst, de applicaties die op het apparaat zijn geïnstalleerd (met uitzondering van de inhoud), realtime gps-locatietracking en mapping, inclusief analyse van locatiegegevens en geschiedenis, of afstandsbediening van een mobiel apparaat, inclusief schermopname. De beheerder kan gegevens op gebruikersapparaten gedeeltelijk of volledig wissen, inclusief het apparaat herstellen naar de fabrieksinstellingen. De mechanismen die het mogelijk maken om smartphones en mobiele apparaten te bewaken, werken op de achtergrond van de apparaten. Gebruikers worden geïnformeerd dat deze functies zich kunnen voordoen, maar zijn zich er mogelijk niet bewust van wanneer deze functies in realtime werken.

Kaseya Blog: Als u gebruikmaakt van ons blog of een ander forum op onze website, moet u zich ervan bewust zijn dat alle persoonlijk identificeerbare informatie die u daar indient, kan worden gelezen, verzameld of gebruikt door andere gebruikers van deze forums, en kan worden gebruikt om u ongevraagde berichten te sturen. We zijn niet verantwoordelijk voor de persoonlijk identificeerbare informatie die u in deze forums verstrekt. Hoewel we niet verantwoordelijk zijn voor de persoonlijk identificeerbare informatie die u via deze forums indient, zullen we redelijke inspanningen leveren om die informatie te verwijderen van onze blogs of forums. Neem daarvoor contact met ons op via [email protected].

Informatie met betrekking tot de gegevens die voor onze cliënten worden verzameld:

 • Kaseya verzamelt informatie onder leiding van haar klanten en heeft geen directe relatie met de personen van wie zij de persoonsgegevens verwerkt. Als u een klant bent van een van onze cliënten en niet langer gecontacteerd wilt worden door een van onze cliënten die gebruikmaken van onze service, neem dan contact op met de cliënt met wie u rechtstreeks communiceert. Het is mogelijk dat we persoonlijke informatie overdragen aan bedrijven die ons helpen onze service te verlenen. Overdrachten naar volgende derden vallen onder de serviceovereenkomsten met onze cliënten.

Toegang en bewaring van gegevens die door onze cliënten worden gecontroleerd:

 • We erkennen dat u het recht heeft op toegang tot uw persoonsgegevens. Kaseya heeft geen directe relatie met de personen van wie ze de persoonsgegevens verwerkt. Een persoon die toegang zoekt, of die onnauwkeurige gegevens wil corrigeren, wijzigen of verwijderen, moet zijn verzoek richten aan de cliënt van het BEDRIJF (de gegevensverantwoordelijke). Indien we worden verzocht om gegevens te verwijderen, zullen we binnen een redelijke termijn op dit verzoek reageren.

We bewaren de persoonsgegevens die we namens onze klanten verwerken zo lang als nodig is om onze klanten van dienst te kunnen zijn. Kaseya bewaart deze persoonlijke informatie indien nodig om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, geschillen op te lossen en onze overeenkomsten te handhaven

3. Cookies en soortgelijke technologieën

“Cookies” zijn kleine tekstbestanden die op uw computer, smartphone of ander apparaat worden geplaatst wanneer u een website bezoekt. Net als veel andere website-exploitanten werkt Kaseya samen met externe dienstverleners en partners (waaronder marketingpartners, dienstverleners en anderen) om cookies, beacons en soortgelijke technologie voor een aantal doeleinden te gebruiken. Deze technologieën worden bijvoorbeeld gebruikt voor:

 • Het analyseren van trends in het gebruik van de site;
 • Het beheren van de site;
 • Het volgen van gebruikerspatronen op de site;
 • Het verzamelen van demografische informatie over onze gebruikersgroep als geheel;
 • Het bewaren van uw winkelwagen;
 • Het identificeren van gebruikers om de instellingen van gebruikers te onthouden (bijv. taalvoorkeur);
 • Authenticatie en om u te helpen bij het aanmelden voor onze diensten.

Gebruikers kunnen het gebruik van cookies op hun eigen browser beheren. Elke browser is anders, dus raadpleeg het help-menu van uw browser om te weten te komen hoe u uw cookie-voorkeuren kunt wijzigen. Als u cookies weigert, kunt u nog steeds gebruikmaken van onze site, maar uw mogelijkheden om bepaalde functies of delen van onze site te gebruiken kunnen daardoor beperkt worden.

Targeting op basis van gedrag/re-targeting

We werken samen met een externe partner om advertenties op onze website weer te geven of om onze advertenties op andere sites te beheren. Onze externe partner kan cookies of soortgelijke technologieën gebruiken om u reclame aan te bieden op basis van uw browse-activiteiten en interesses. Als u zich wilt afmelden voor advertenties op basis van interesse, klik dan hier http://preferences-mgr.truste.com/ (of als u zich in de Europese Unie bevindt, klik hier http://youronlinechoices.eu). Houd er rekening mee dat u generieke advertenties zult blijven ontvangen.

4. Hoe we de verzamelde informatie gebruiken

We gebruiken de informatie die we verzamelen om onze producten en diensten te leveren en te verbeteren, om onze activiteiten uit te voeren (bijv. facturering en andere boekhoudkundige doeleinden; het aanmaken van accounts en om contact met u op te nemen met betrekking tot belangrijke informatie over uw account, inclusief kennisgevingen en updates), voor redactionele doeleinden en feedback, voor marketing en promotie (waaronder het verstrekken van uw contactinformatie aan derden met wie Kaseya een relatie heeft), voor statistische analyse, voor productontwikkeling, om contact met u op te nemen over onze producten en diensten, om ons netwerk te bewaken en te onderhouden, en om kwesties aan te pakken die kunnen ontstaan bij claims op basis van misbruik en ongewenste activiteit. We kunnen de informatie die we verzamelen bijvoorbeeld gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Het tonen van gepersonaliseerde inhoud en reclame;
 • Informatiebeveiliging en IT-beheer;
 • U informeren over andere producten of diensten die door ons worden aangeboden;
 • Het versturen van relevante uitnodigingen voor belangrijke enquêtes;
 • U voorzien van aanvullende materialen met betrekking tot onze producten en diensten of om u in contact te brengen met een vertegenwoordiger van Kaseya;
 • Om direct te reageren op uw vragen, opmerkingen of verzoeken om ondersteuning;
 • Om het gebruik van de site te analyseren om onze websites en producten en dienstenaanbod te verbeteren en aan te passen;
 • Om onze inspanningen op het gebied van marketing en promotie te verbeteren; en
 • Om onze overeenkomsten met u te handhaven.

Een deel van de informatie die we verzamelen, stelt ons in staat om gebruikers op ons netwerk te onderscheiden, en in sommige gevallen fungeren we als doorgeefluik voor bepaalde delen van informatie om authenticatie voor internettoegang te verkrijgen. We kunnen alle gebruiksgegevens of andere gegevens zoals uiteengezet in de licentieovereenkomst voor eindgebruikers van Kaseya samenstellen en anderszins gebruiken voor welk doel dan ook, met inbegrip van informatie die we mogelijk ontvangen door het leveren van ondersteuning of professionele diensten onder die overeenkomst. Als u producten of diensten van Kaseya heeft gekocht, raadpleeg dan uw licentieovereenkomst voor eindgebruikers voor meer informatie over hoe wij gebruiksgegevens verzamelen en verwerken.

Als ons gebruik van uw gegevens valt onder de Algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”) van de Europese Unie, de California Consumer Privacy Act (“CCPA”) of andere vergelijkbare privacyregels, moet u weten dat we ons voor het verwerken van uw persoonsgegevens baseren op de volgende juridische gronden:

 • Uitvoering van een contract – Voor zover u een product of dienst van Kaseya heeft gekocht, moeten we mogelijk uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken om de diensten die u heeft gekocht uit te voeren. Zo kunnen we uw persoonsgegevens gebruiken om te reageren op verzoeken die u via onze website doet om u te voorzien van dergelijke diensten.
 • Naleving van de wet – In bepaalde omstandigheden kunnen we verplicht zijn uw gegevens te verwerken om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan Kaseya is onderworpen.
 • Toestemming – Een deel van de persoonlijke informatie die we verzamelen wordt vrijwillig door u verstrekt, bijvoorbeeld wanneer u zich aanmeldt voor een mailinglijst of zich inschrijft voor een evenement, en dit wordt daarom verzameld en gebruikt met uw toestemming. Om uw toestemming voor dergelijk gebruik in te trekken, kunt u contact met ons opnemen via [email protected].
 • Legitieme belangen – We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor onze legitieme belangen, zoals het verbeteren van onze producten en diensten en de inhoud van de websites van Kaseya. We kunnen uw contactgegevens ook gebruiken om u op de hoogte te houden van recente ontwikkelingen op het gebied van producten en diensten. Indien u wilt dat we uw contactgegevens niet langer op deze manier gebruiken, kunt u contact met ons opnemen via [email protected].

5. Hoe we de verzamelde informatie delen

We huren af en toe andere bedrijven in om ons te helpen bij het leveren van producten of diensten, het verwerken en bezorgen van mailings, het leveren van klantenondersteuning, het hosten van websites, het factureren van klanten, het verwerken van transacties, of het uitvoeren van statistische analyses van onze diensten. Deze bedrijven mogen alleen de informatie krijgen die ze nodig hebben om de dienst te leveren. Ze zijn verplicht om de informatie vertrouwelijk te houden en mogen deze niet voor andere doeleinden gebruiken.

We kunnen alle informatie die we van u verzamelen openbaar maken als we van mening zijn dat een dergelijke actie noodzakelijk is: Als antwoord op rechtmatige verzoeken van overheidsinstanties, onder meer om te voldoen aan de vereisten van nationale veiligheid of rechtshandhaving. We kunnen uw persoonsgegevens ook openbaar maken zoals vereist door de wet, bijvoorbeeld om te voldoen aan een dagvaarding of andere juridische procedure, wanneer we te goeder trouw geloven dat openbaarmaking noodzakelijk is om onze rechten te beschermen, uw veiligheid of die van anderen te garanderen, fraude te onderzoeken of te reageren op een verzoek van de overheid. Als we worden overgenomen door of samengevoegd met derden, wordt u via e-mail en/of een prominente mededeling op onze website op de hoogte gesteld van elke verandering in eigendom, gebruik van uw persoonlijke informatie en keuzes die u mogelijk heeft met betrekking tot uw persoonlijke informatie. We behouden ons het recht voor om de persoonlijke informatie die we hebben verzameld als onderdeel van die transactie of voorgestelde transactie over te dragen, op voorwaarde dat deze derde ermee instemt om procedures te handhaven die niet minder beschermend zijn dan die in onze privacyverklaring.

Met betrekking tot de California Consumer Privacy Act van 2018, paragraaf 1798.120, verkoopt Kaseya geen persoonsgegevens van consumenten aan derden.

6. Toegang krijgen tot en wijzigen van uw persoonlijke informatie – verzoeken onder de CCPA en AVG

Afhankelijk van het relevante rechtsgebied kunt u bepaalde rechten hebben die door de wet aan u zijn toegekend met betrekking tot de persoonlijke informatie die Kaseya en anderen over u hebben verzameld. Als de AVG of CCPA bijvoorbeeld van toepassing is op de gegevens die we over u hebben verzameld, heeft u het recht op toegang tot en correctie van gegevens die we over u hebben, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van gegevens en kunt u verzoeken dat alle informatie die we over u hebben, wordt gewist.

U kunt verzoeken om deze rechten uit te oefenen door uw account te beheren via het online portaal of door een e-mail te sturen naar ons team voor gegevensbescherming via [email protected] of door gratis te bellen naar (877) 926-0001. We zullen binnen een redelijke termijn op uw verzoek reageren, maar niet later dan een maand nadat u het verzoek heeft ingediend, tenzij de toepasselijke wetgeving iets anders vereist. Om uw privacy en veiligheid te beschermen, kan het zijn dat we stappen moeten ondernemen om uw identiteit te verifiëren, zoals het vragen om een wachtwoord en gebruikers-ID, voordat u toegang krijgt tot uw gegevens.

Op verzoek zal Kaseya u informatie verstrekken over de vraag of wij over uw persoonsgegevens beschikken. Als uw persoonsgegevens veranderen, of als u onze service niet langer wenst, kunt u uw gegevens corrigeren, updaten, wijzigen, verwijderen/wegnemen, vragen deze te laten verwijderen van een openbaar forum, lijst of getuigenis op onze site of deactiveren door de wijziging aan te brengen op onze informatiepagina voor leden of door een e-mail te sturen naar onze klantenondersteuning via [email protected], of door contact met ons op te nemen per telefoon of post via de hieronder vermelde contactgegevens. We zullen binnen een redelijke termijn op uw verzoek reageren.

7. Sites en diensten van derden

Gerelateerde aanbiedingen met links van Kaseya’s websites hebben hun eigen privacybeleid dat kan worden bekeken door te klikken op de overeenkomstige links binnen elke respectievelijke website. Alle partners van Kaseya worden aangemoedigd om deel te nemen aan initiatieven op het gebied van privacy en om een verantwoordelijke houding aan te nemen ten aanzien van de privacy van consumenten.

Aangezien we echter geen directe controle hebben over het beleid of de praktijken van deelnemende derden, zijn we niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van hun sites. We raden u aan en moedigen u aan om altijd het privacybeleid van derden door te nemen voordat u persoonlijke informatie verstrekt of een transactie met die partijen afsluit.

Onze website bevat ook functies voor sociale media, zoals de “Like”-knop voor Facebook en widgets, de “Deel dit” -knop of interactieve mini-programma’s die op onze site draaien. Deze functies kunnen uw IP-adres registreren, bijhouden welke pagina u op onze site bezoekt en een cookie plaatsen om de functie goed te laten functioneren. Bepaalde functies van sociale media en widgets worden rechtstreeks of door derden gehost op onze website, dus uw interacties met deze functies worden beheerst door de privacyverklaring van deze derden.

8. Verzameling en gebruik van persoonlijke informatie van kinderen

Kaseya verzamelt of gebruikt niet doelbewust persoonlijke informatie van kinderen onder de leeftijd van 13 jaar, of een gelijkwaardige minimumleeftijd in het desbetreffende rechtsgebied. Als Kaseya erachter komt dat we persoonlijke informatie hebben van een kind jonger dan 13 jaar, of een gelijkwaardige minimumleeftijd afhankelijk van de jurisdictie, zullen we stappen ondernemen om die informatie uit onze systemen te verwijderen.

9. Grensoverschrijdende gegevensoverdracht

Kaseya neemt deel aan en heeft haar compliance met het EU-U.S. Privacy Shield Framework en het Swiss-U.S. Privacy Shield Framework gecertificeerd. Kaseya verbindt zich ertoe om alle persoonsgegevens die zij ontvangt van de lidstaten van de Europese Unie (EU) en Zwitserland, op basis van het Privacy Shield Framework, te onderwerpen aan de toepasbare beginselen van het Framework. Voor meer informatie over het Privacy Shield Framework bezoekt u de Privacy Shield List van het Amerikaanse ministerie van Economische Zaken: [https://www.privacyshield.gov].

Kaseya is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die zij ontvangt onder het Privacy Shield Framework en draagt deze vervolgens over aan een externe partner die namens haar optreedt als agent. Kaseya voldoet aan de principes van het Privacy Shield voor alle verdere overdrachten van persoonsgegevens uit de EU en Zwitserland, inclusief de bepalingen inzake aansprakelijkheid bij verdere overdracht.

Met betrekking tot persoonsgegevens die zijn ontvangen of verzonden conform het Privacy Shield Framework, is Kaseya onderworpen aan de regelgevende bevoegdheden van de U.S. Federal Trade Commission. In bepaalde situaties kan Kaseya worden verplicht om persoonsgegevens openbaar te maken als antwoord op wettelijke verzoeken van overheidsinstanties, onder meer om te voldoen aan nationale beveiligings- of wetshandhavingseisen.

Als u een onopgelost probleem heeft met betrekking tot privacy of gegevensgebruik dat wij niet naar tevredenheid hebben opgelost, neem dan contact op met onze Amerikaanse geschillenbeslechter (gratis) via https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Onder bepaalde voorwaarden, die uitvoeriger worden beschreven op de website van het Privacy Shield [https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint], kunt u zich beroepen op bindende arbitrage wanneer andere procedures voor geschillenbeslechting zijn uitgeput.

10. Beveiliging

Kaseya neemt informatiebeveiliging serieus en neemt redelijke maatregelen om uw informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang. Wanneer u bestellingen op onze websites plaatst, worden al uw bestelgegevens, inclusief uw creditcardnummer en afleveradres, via internet verzonden met behulp van Transport Layer Security (TLS) -technologie. De TLS-technologie zorgt ervoor dat uw browser uw bestelinformatie versleutelt voordat deze naar onze beveiligde server wordt verzonden. Afhankelijk van de situatie gebruiken we verschillende beveiligingstechnologieën om uw informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaarmaking, zoals fysieke toegangscontroles, TLS, firewalls en netwerkbewaking. Geen enkel beveiligingssysteem is echter 100% veilig en daarom kunnen we de beveiliging van uw informatie niet garanderen of aansprakelijkheid aanvaarden voor ongepaste toegang tot uw informatie. Als u een wachtwoord gebruikt om uw informatie te beschermen, is het uw verantwoordelijkheid om uw wachtwoord vertrouwelijk te houden, het wachtwoord regelmatig te wijzigen en een sterk wachtwoord te gebruiken. We raden u ten zeerste aan dit wachtwoord met niemand te delen.

11. Dataretentie

We bewaren uw gegevens zolang uw account actief is of zolang als nodig is om u van dienst te kunnen zijn. Als u uw account wilt annuleren of als u wilt dat wij uw gegevens niet langer gebruiken om u diensten te verlenen, neem dan contact met ons op via [email protected]. We zullen uw gegevens bewaren en gebruiken voor zover nodig om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, geschillen op te lossen en onze overeenkomsten te handhaven.

12. Communicatievoorkeuren

U kunt de ontvangst van promotionele e-mails of andere communicatie met Kaseya stoppen door contact op te nemen met Kaseya via [email protected]. Bovendien, wanneer u producten of diensten van ons koopt, kunnen we communicaties versturen die niet promotioneel zijn en betrekking hebben op die producten of diensten die niet kunnen worden geannuleerd, tenzij u het gebruik van het product of de dienst staakt.

13. Wijzigingen in deze verklaring

We behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te allen tijde te kunnen wijzigen. Raadpleeg deze dus regelmatig. Als we materiële wijzigingen aanbrengen in deze verklaring, zullen we u hier, per e-mail of door middel van een bericht op onze homepage op de hoogte brengen voordat de wijziging van kracht wordt. Uw voortdurende gebruik van de producten, diensten of websites van Kaseya of communicatie met Kaseya vormt uw instemming met deze privacyverklaring en eventuele updates.

14. Contact met ons opnemen

Als u vragen of opmerkingen heeft, dient u eerst contact op te nemen met de privacybeheerder van Kaseya via: [email protected]; 26 West 17th Street, 9th Floor, New York, New York, 10011.