Kaseya benchmarkonderzoek 2016: succesvolle mkb’s besteden IT-diensten steeds vaker uit

Jaarlijks onderzoek biedt inzicht in IT-activiteiten van snelgroeiende mkb-bedrijven; vooral clouddiensten worden uitbesteed

Amsterdam — 04 augustus 2016Kaseya®, presenteert de resultaten van zijn jaarlijkse benchmarkonderzoek dat inzicht biedt in de succesfactoren voor IT-afdelingen in het mkb. De resultaten laten een verband zien tussen het volwassenheidsniveau van een organisatie en het tempo waarmee de omzet groeit. Daarnaast blijkt dat volwassener bedrijven hun IT-diensten vaker uitbesteden. Wereldwijd deden er 1.200 medewerkers van mkb’s mee aan het onderzoek.

Er blijkt een sterk verband te bestaan tussen het volwassenheidsniveau van een IT-organisatie en het tempo waarmee de omzet van dat bedrijf groeit. 36 procent van de volwassen bedrijven zag zijn omzet tussen 2014 en 2015 met meer dan tien procent groeien, tegenover slechts 21 procent van de jongere bedrijven.

Daarnaast komt naar voren dat bedrijven met hogere volwassenheidsniveaus diensten als back-up en herstel, remote monitoring en beheer, virtuele-desktopdiensten en private-cloudbeheer vaker uitbesteden. Volwassen IT-organisaties besteden gemiddeld twintig procent meer diensten uit dan organisaties met een lager volwassenheidsniveau. Deze organisaties maken vijftig procent vaker gebruik van clouddiensten als PaaS, IaaS en SaaS dan minder volwassen IT-organisaties.

Andere opvallende resultaten

  • 45 tot vijftig procent van alle ondervraagde IT-organisaties geeft aan sterk te overwegen om clouddiensten het komende jaar uit te besteden.
  • In de top 3 van IT-prioriteiten voor 2016 staat ‘projecten op tijd afronden’ bovenaan, gevolgd door ‘betere dienstverlening leveren’ en ‘klantervaring verbeteren’.
  • De meeste IT-afdelingen van mkb’s (86 procent) hebben een laag niveau van IT-volwassenheid. Slechts veertien procent van de respondenten ziet zijn organisatie als volwassen; dit is een toename van drie procent ten opzichte van het onderzoek van vorig jaar.
  • 44 procent van de bedrijven met hogere volwassenheidsniveaus is verplicht te rapporteren over zijn service level agreements (SLA’s) en die te behalen, en 48 procent houdt de mean time to recovery (MTTR) bij.

Het jaarlijkse benchmarkonderzoek van Kaseya vergelijkt IT-afdelingen van bedrijven volgens het ‘IT management maturity model’. Dit model, dat Kaseya specifiek ontwikkelde voor het mkb, bestaat uit vijf niveaus van volwassenheid voor wat betreft IT-beheer:

  • Reactive: reageren op problemen en vragen van individuele gebruikers;
  • Efficient: een systematische aanpak hanteren voor het afhandelen van dagelijkse taken en het oplossen van bekende problemen;
  • Proactive: een proactieve aanpak hanteren voor IT-beheer, waarbij steeds terugkerende taken en herstelmaatregelen veelal geautomatiseerd zijn;
  • Aligned: monitoren en beheren volgens SLA’s voor beschikbaarheids-en prestatieverwachtingen;
  • Strategic: operationele IT-taken optimaal uitvoeren en een strategische rol vervullen in het stimuleren van innovatie in het bedrijf.

“De meeste IT-organisaties van kleine en middelgrote bedrijven hebben moeite hun doelstellingen te behalen, voornamelijk doordat ze beperkte middelen hebben”, zegt Kirk Feathers, vicepresident Customer Enablement van Kaseya. “Organisaties die een hoger IT- volwassenheidsniveau hebben bereikt door alledaagse activiteiten te automatiseren, processen te standaardiseren en te stroomlijnen, en gebruik te maken van clouddiensten, hebben tijd om zich te richten op IT-projecten die bedrijfsresultaten en tevredenheid van de eindgebruiker ten goede komen. Kaseya biedt bedrijven op elk niveau van volgroeidheid hiervoor oplossingen, zodat zij hun algemene IT-prestaties verbeteren.”
Het volledige onderzoek is te downloaden op de website.

About Kaseya

Kaseya is wereldwijd dé aanbieder van IT-systeembeheer- en security-software. De oplossingen van Kaseya stellen Managed Service Providers (MSP’s) en IT-organisaties in staat hun IT-omgeving effectief en proactief te beheren en te beveiligen. Kaseya- oplossingen bieden de mogelijkheid alle IT centraal te sturen, remote en gedistribueerde omgevingen eenvoudig te beheren, en IT-beheerfuncties te automatiseren. Deze oplossingen worden als hoogstaande cloudoplossing en als lokale installatie aangeboden. De oplossingen van Kaseya stellen MSP’s en middelgrote bedrijven in staat om IT centraal en op afstand makkelijk te beheren en te automatiseren. Meer dan tienduizend klanten wereldwijd zetten de oplossingen van Kaseya in. Deze bedrijven zijn actief in uiteenlopende sectoren als retail, industrie, gezondheidszorg, onderwijs, overheid, media, technologie, de financiële sector en meer. Het niet-beursgenoteerde bedrijf heeft kantoren in meer dan twintig landen, waaronder het hoofdkantoor in Dublin, Ierland.