Nieuw onderzoek van Kaseya geeft uitgebreid inzicht in technologiegebruik en processen van succesvolle organisaties

Jaarlijks onderzoek onder mkb- en midmarket-bedrijven onderstreept belang van inzicht in prestaties voor volwassenheid van IT

Amsterdam, 28 september 2017 – Inzicht in IT-succesfactoren is een krachtig signaal dat een bedrijf hoog scoort op IT-volwassenheid. Dat blijkt uit het jaarlijkse IT Operations Benchmark-onderzoek van Kaseya®, de toonaangevende leverancier van complete IT-managementoplossingen voor managed services providers (MSP’s) en middelgrote bedrijven. Het onderzoek biedt inzicht in de succesfactoren van IT-afdelingen in het mkb en de midmarket.

Het onderzoek, waaraan negenhonderd respondenten deelnamen, vergeleek de processen bij IT-afdelingen op basis van hun volwassenheidsniveau. Het IT Management Maturity Model, dat Kaseya speciaal ontwierp voor het mkb en de midmarket, telt vijf niveaus.

  • Reactief: de afdeling speelt in op individuele uitdagingen en verzoeken.
  • Efficiënt: de afdeling heeft een systematische benadering voor het oplossen van issues en het omgaan met dagelijkse taken.
  • Proactief: de afdeling heeft een proactieve benadering voor wat betreft IT-beheer, het automatiseren van repeterende taken en van oplossingsacties.
  • Gestroomlijnd: de afdeling volgt en beheert Service Level Agreements (SLA’s) voor wat betreft beschikbaarheid en prestatieverwachtingen.
  • Strategisch: de afdeling bereikt operational excellence op IT-gebied en vervult een strategische rol op het gebied van businessinnovatie.

IT-afdelingen in het mkb en de midmarket bevinden zich aan beide zijden van het volwassenheidsspectrum, maar er is een structurele trend in de richting van meer volwassenheid. Het onderzoek van Kaseya laat zien dat 83 procent van de respondenten de IT-afdeling indeelt op een van de drie eerste, minder volwassen niveaus van het IT Management Maturity Model. Aan de andere kant van het spectrum groeide het aantal organisaties met hoge volwassenheid met drie procent ten opzichte van 2016 (nu zeventien procent). Het is het tweede achtereenvolgende jaar dat het onderzoek laat zien dat er sprake is van deze groei. Dit duidt op een structurele, stijgende trend naar meer volwassenheid.

Inzicht in IT-succesfactoren is een krachtig signaal dat een bedrijf hoog scoort op volwassenheid. 64 procent van de bedrijven met hoge volwassenheidsniveaus (Strategisch en Gestroomlijnd) werkt met formele Service Level Agreements met verplichte richtlijnen. Ter vergelijking: slechts 21 procent van alle respondenten werkt met een SLA en minder dan tien procent van de bedrijven in de categorie Reactief doet dat. Deze trend is ook te zien bij het vergelijken van bedrijven die de Mean Time to Recover (MTTR) meten. Bijna zestig procent van de bedrijven met hogere volwassenheidsniveaus meet de MTTR. Dat geldt voor slechts 34 procent van alle respondenten en voor 22 procent van de bedrijven in de categorie Reactief.

Hoe strategischer de organisatie, hoe beter de reputatie van de CIO en de IT-afdeling. Technologie is een cruciaal onderdeel van elke organisatie. Het onderzoek laat zien dat de rol van de CIO vandaag de dag verder gaat dan er alleen voor zorgen dat de servers hun werk doen. De meerderheid van de respondenten geeft hoog op van de CIO. 81 percent van de organisaties met een hoger volwassenheidsniveau (Strategisch en Gestroomlijnd) zegt dat de IT-afdeling invloed heeft op de besluitvorming op C-level. Hiertegenover staan de minder volwassen bedrijven, waarvan slechts 76 procent gelooft dat de IT-afdeling invloed op de besluitvorming heeft.

Andere belangrijke uitkomsten van het onderzoek

  • Groei in artificial intelligence: bijna een kwart van de volwassen organisaties (Gestroomlijnd en Strategisch) gebruikt predictive analytics. Van de reactieve bedrijven is dat slechts vier procent.
  • Volwassen organisaties gebruiken de cloud: de helft van de meer volwassen bedrijven gebruikt cloudservices als PaaS, IaaS of SaaS. Dat geldt ter vergelijking maar voor 35 procent van de reactieve bedrijven.
  • Beveiliging is bij alle bedrijven een prioriteit: veertig procent van alle bedrijven in alle categorieën beschouwt privacy en het beschermen van data als de belangrijkste IT-prioriteiten in het komende jaar.
  • Reactieve en strategische organisaties hebben dezelfde prioriteiten: bedrijven aan beide zijden van het spectrum – Reactief en Strategisch – hebben dezelfde prioriteiten voor 2017: het op tijd afronden van IT-projecten en het terugdringen van IT-kosten.
  • Microsoft loopt voorop in cloudservices: Microsoft loopt met afstand voorop op het gebied van clouddiensten. De meerderheid van de respondenten gebruikt Office 365, direct gevolgd door Amazon Web Services.

Het volledige onderzoeksrapport is beschikbaar op https://www.kaseya.com/resource/it-operations-survey-2017/.

“Een van de belangrijkste uitkomsten van dit jaarlijkse onderzoek in het mkb en de midmarket is de belangrijke stijging in het aantal bedrijven dat we volwassen noemen. Nu bedrijven van elke omvang gebruikmaken van nieuwe, strategische technologie – zoals de cloud, predictive analytics en hoogwaardige security –, worden IT-organisaties volwassener”, zegt Taunia Kipp, Global Senior Vice-President of Marketing van Kaseya. “Het IT Operations Benchmark-onderzoek wordt beschouwd als een belangrijke bron voor organisaties met verschillende volwassenheidsniveaus om hun succes te vergelijken met dat van andere organisaties. Ook biedt het inzicht in datgene wat een volwassen organisatie succesvol maakt. Dit onderzoek biedt inzicht in de interne processen bij een brede groep IT-afdelingen. Dat zorgt voor een strategisch voordeel voor elke organisatie die wil weten waarom de ene afdeling succesvol is en de andere meer reactief.”

About Kaseya

Kaseya is wereldwijd dé aanbieder van IT-systeembeheer- en security-software. De oplossingen van Kaseya stellen Managed Service Providers (MSP’s) en IT-organisaties in staat hun IT-omgeving effectief en proactief te beheren en te beveiligen. Kaseya- oplossingen bieden de mogelijkheid alle IT centraal te sturen, remote en gedistribueerde omgevingen eenvoudig te beheren, en IT-beheerfuncties te automatiseren. Deze oplossingen worden als hoogstaande cloudoplossing en als lokale installatie aangeboden. De oplossingen van Kaseya stellen MSP’s en middelgrote bedrijven in staat om IT centraal en op afstand makkelijk te beheren en te automatiseren. Meer dan tienduizend klanten wereldwijd zetten de oplossingen van Kaseya in. Deze bedrijven zijn actief in uiteenlopende sectoren als retail, industrie, gezondheidszorg, onderwijs, overheid, media, technologie, de financiële sector en meer. Het niet-beursgenoteerde bedrijf heeft kantoren in meer dan twintig landen, waaronder het hoofdkantoor in Dublin, Ierland.