Onderhoudsbeleid

Beschrijving van het onderhoud

Een geldig en lopend onderhoudsabonnement geeft de klant recht op:

  • Publicaties van updates voor onderhoud met foutcorrecties voor het basispakket van Kaseya en elke add-on module onder licentie van de klant waarvoor de klant een onderhoudsabonnement heeft aangeschaft (elk afzonderlijk een “in aanmerking komend product”).
  • Publicaties van updates voor het in aanmerking komend product. Dit kunnen foutcorrecties, toevoegingen aan of wijzigingen van functionaliteiten en/of nieuwe functies zijn.
  • Technische ondersteuning voor het in aanmerking komend product zoals beschreven in het ondersteuningsbeleid van Kaseya.

Zoals is uiteengezet in de documentatie, is een onderhoudsabonnement vereist bij de eerste aanschaf van de permanente licentie voor het in aanmerking komende product en wordt deze vervolgens jaarlijks verlengd op basis van een jaarabonnement en worden alle publicaties over onderhoud en upgrades die tijdens de duur van het onderhoudsabonnement worden uitgebracht, op permanente basis in licentie gegeven.

Prijsstelling en zakelijke voorwaarden

Abonnementstermijn. Een onderhoudsabonnement begint op de aankoopdatum van de eerste permanente licentie voor elk in aanmerking komend product door de klant, verstrijkt aan het einde van de maand waarin het in aanmerking komende product is gekocht, twaalf maanden na de eerste aankoopdatum, en wordt daarna automatisch verlengd voor telkens één jaar. Elk in aanmerking komend product heeft een afzonderlijke abonnementsperiode voor onderhoud, te beginnen met de eerste aankoop van een licentie voor dat product, waarbij alle daaropvolgende licentieaankopen van hetzelfde product pro rata in de abonnementsperiode voor dat product worden samengevoegd. Jaarlijks onderhoud vereist op het moment van aankoop van de permanente licentie. De klant dient een jaarlijks onderhoudsabonnement aan te schaffen als voorwaarde voor de eerste aankoop van de permanente licentie voor het in aanmerking komende product.

Alles of niets. De klant dient een actief onderhoudsabonnement aan te houden voor alle of geen van de licentieaankopen van hetzelfde in aanmerking komende product.

Vereisten voor het basispakket. De klant dient een geldig onderhoudsabonnement op het basispakket van Kaseya te hebben, zodat het onderhoudsabonnement geldig is voor alle andere in aanmerking komende producten. Indien het basispakket voor het onderhoudsabonnement tijdens de periode van het onderhoudsabonnement voor andere in aanmerking komende producten afloopt of anderszins wordt beëindigd, wordt het onderhoud van alle niet in aanmerking komende producten van het basispakket onmiddellijk beëindigd en heeft Kaseya het recht om alle betaalde bedragen in te houden en heeft Kaseya recht op betaling van alle verschuldigde bedragen voor de volledige abonnementsperiode van alle niet in aanmerking komende producten van het basispakket als vergoeding, niet als boete, voor de hierin vermelde prijsstelling.

Kostenberekening. Voor elk in aanmerking komend product waarvoor de klant een licentie heeft verkregen, bedragen de kosten van het eerste onderhoudsabonnement voor het in aanmerking komende product 20% van de op dat moment geldende catalogusprijs van het in aanmerking komende product.

Betalingsmogelijkheden. Een onderhoudsabonnement kan worden aangeschaft tegen voorafgaande betaling of op afbetaling. In geen geval kan de betalingstermijn van het onderhoudsabonnement langer zijn dan de termijn van het onderhoudsabonnement. Onderhoudsabonnementen die zijn aangeschaft op afbetaling, kunnen niet worden opgezegd tijdens de looptijd van het onderhoudsabonnement.

Automatische verlenging. Om te voorkomen dat de dekking afloopt, wordt het onderhoudsabonnement automatisch verlengd voor telkens één jaar, tenzij de klant Kaseya er uitdrukkelijk schriftelijk van op de hoogte stelt, via [email protected], het onderhoudsabonnement niet te willen verlengen, en dit ten minste dertig (30) dagen voor het verstrijken van de huidige duur van het onderhoudsabonnement.

Beëindiging. Bij beëindiging van een onderhoudsabonnement voor het in aanmerking komende product, hetzij voor het niet verlengen of het niet betalen, wordt alle toegang tot onderhoudsservices voor het in aanmerking komende product onmiddellijk beëindigd. Indien de klant na kennisgeving van Kaseya nalaat een betaling voor een onderhoudsabonnement te voldoen, kan het onderhoudsabonnement van alle onderhoudsabonnementen voor alle in aanmerking komende producten door Kaseya worden beëindigd. Bij beëindiging van een onderhoudsabonnement voor een basispakket van Kaseya wordt toegang tot onderhoud voor ALLE in aanmerking komende producten (voor het basispakket van Kaseya of voor de add-on module van Kaseya) onmiddellijk stopgezet.

Herstel. De klant kan een onderhoudsabonnement opnieuw activeren door Kaseya een volledige vooruitbetaling te doen toekomen van alle onderhoudskosten voor de hele looptijd van het verlopen onderhoudsabonnement (retroactief onderhoud), plus een heractiveringsvergoeding van 10% van dat retroactieve onderhoud.

Toegang tot updates en upgrades. Hoewel Kaseya ernaar streeft om haar software en diensten voortdurend te verbeteren, garandeert Kaseya geen nieuwe releases van software of diensten gedurende een specifieke termijn of periode. Kaseya zal commercieel gezien redelijke pogingen ondernemen om klanten met een huidig onderhoudsabonnement op de hoogte te brengen van verbeteringen aan software of diensten; de beste manier om op de hoogte te blijven van nieuwe releases is echter door regelmatig de Kaseya-website te bezoeken op https://www.kaseya.com/nl/.

Algemene voorwaarden en prijsstelling

Voorrang. Dit beleid is van toepassing op alle in aanmerking komende producten, op voorwaarde dat elk conflict tussen dit beleid en de toepasselijke Kaseya-catalogus wordt afgehandeld in de hierna volgende volgorde van belangrijkheid: (1) de catalogus, indien de catalogus wordt uitgegeven na de ingangsdatum van dit beleid (1 januari 2014); (2) dit beleid; en (3) de catalogus, indien de catalogus wordt uitgegeven voor de ingangsdatum van dit beleid (1 januari 2014).

Overeenkomst. De aankoop en het gebruik van alle software en diensten is onderworpen aan de Overeenkomst zoals gedefinieerd in de licentieovereenkomst voor eindgebruikers van Kaseya, die van tijd tot tijd door Kaseya wordt bijgewerkt op https://www.kaseya.com/nl/juridisch/. Als u als klant niet akkoord gaat met de Overeenkomst, installeer, gebruik of koop dan geen software en diensten van Kaseya. Aanhoudend gebruik van de software of diensten geeft aan dat de klant de Overeenkomst accepteert. Termen met een hoofdletter die hierin niet anders zijn gedefinieerd, hebben de betekenis die in de Overeenkomst is vastgelegd.